NYT: Veteranmarchen

 

GÅ VETERANMARCHEN SAMMEN MED GARDERMARCH

Ved Gardermarch 2021 kan du helt ekstraordinært gå to marcher på én gang

For andet år i træk har Veteransupport.dk, der arrangerer Gardermarchens søstermarch, Veteranmarchen, været tvunget til at aflyse grundet covid-19. Men i år tilbyder Veteransupport.dk en alternativ veteranmarch – en virtuel march hver for sig – som nu kan kombineres med Gardermarchen. 
På den måde kan du være med til at støtte og gå to marcher på én gang. Du modtager selvfølgelig en medalje fra Veteranmarchen.
Hvis du allerede har købt billet til Gardermarch, og ønsker at tilkøbe billet til Veteranmarchen, skal du klikke nedenfor. Herefter skal du logge ind på din Sportstiming-profil, gå ind under fanen “shop” og vælge Veteranmarchen.

Den Alternative Veteranmarch

Veteransupport.dk har valgt at den planlagte Veteranmarch i 2021 gennemføres som en Alternativ Veteranmarch grundet Covid-19 restriktionerne.

Den alternative march gennemføres med respekt for de til enhver tid gældende retningslinjer for Covid-19 og hermed information og vejledning omkring lokal afvikling af den alternative veteranmarch 2021.

Marchen afvikles som 7,5 – 15,0 eller 30 km march og når den er vel gennemført, vil man modtage en medalje. 

I år kan du, når du i forvejen er ude og gå Gardermarch, kombinere marchturen til også at gælde for Veteranmarchen, og dermed være med til at støtte veteranarbejdet yderligere. 

Efter du har gennemført Gardermarch, og modtaget din Gardermarch-medalje/pin*, får du naturligvis også udleveret din Veteranmarch-medalje. 

Hvem er Veteransupport.dk?

Veteransupport.dk er en frivillig forening der hvert år hjælper mange veteraner og deres familier. Foreningen har mange udadgående støtte aktiviteter og tilbagemeldingerne fra veteranerne og deres familier er særdeles positive.

Kort kan det nævnes at foreningen:

  • Yder hurtig og aktiv hjælp til veteraner der af forskellige årsager er kommet lidt i klemme i systemet.
  • Uddeler julehjælp til udsatte veteranfamilier, i 2020 fik mere end 70 veteranfamilier direkte kontant økonomisk hjælp og gaver så de kunne holde en god og tryg jul.
  • Yder faglig, teknisk, juridisk og økonomisk vejledning og hjælp til veteraner.
  • Bygger bro mellem veteraner og offentlige institutioner, hvis de er komme lidt skævt i gang.
  • Informerer veteraner om hvor og hvordan de skal søge hjælp og vejledning.
  • Gør institutioner opmærksomme på udsatte veteraner, der ikke selv søger hjælp og støtte.
  • Rådgiver kommuner med etablering af veteranpolitik.
  • Gennemfører aktiviteter for efterladte ægtefæller/partnere og børn.
  • Udgiver i 2021 en veteransang kaldet: “So many Brothers and Sisters”.
  • Arbejder aktivt med information, så befolkning og virksomheder får en anden og bedre forståelse for veteranerne og det store arbejde de har udført for Danmark.

* Førstegangsdeltagere modtager en medalje efter gennemført march. Har du gået marchen før, og modtaget den nye Gardermarch-medalje, modtager du en pin til din medalje. Se eventuelt yderligere information her.