Handelsbetingelser

Vilkår & handelsbetingelser

 

Handelsbetingelser

Nedenstående betingelser gælder ved køb af billet til Gadermarch.
 
Ved køb af billet handler du med:
Sportstiming ApS (CVR 29691401)
Skanderborgvej 242
8260 Viby J
www.sportstiming.dk
Arrangører
Gardermarch arrangeres af foreningen Gardermarch i et samarbejde mellem De Danske Garderforenigner, Gardernetværk og Den Kongelige Livgarde.
De Danske Garderforeninger
Livgardens Kaserne
Gothersgade 100
1123 København K
Tlf. +45 3315 5204
@mail
www.garderforeningerne.dk
Gardernetværk ApS
Kuben 7, Øverød
2840 Holte
@mail
www.gardernetvaerk.dk
Den Kongelige Livgarde
Høveltevej 1
Høveltevej 111-117
3460 Birkerød
Tlf. +45 7183 4000
www.livgarden.dk

Deltagerbetingelser

Persondata og fortrolighed
En billet er personlig, og det påhviler deltager at være registreret med korrekte personlige oplysninger. Overdragelse af billet er til enhver tid mulig. 
Arrangørerne forbeholder sig ret til at vise deltagers navn, land, marchhold og nationalitet på deltager- og resultatlister. Personlige oplysninger, der afgives i forbindelse med tilmelding og deltagelse i Gardermarch, opbevares sikkert af arrangørerne og videregives eller sælges aldrig til tredjepart, udover i forbindelse med ovenfor nævnte offentliggørelse eller i forbindelse med anonymiseret statistik. E-mails og mobilnummer anvendes udelukkende til at sende nødvendig arrangementsinformation til deltagere for at sikre afviklingen af arrangementet, og deltageren har ikke mulighed for at afmelde denne kommunikation.
For mere information om, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer persondata, henvises til vores privatlivspolitik.
 
Brug af mediemateriale
Fotos, filmoptagelser, interviews og lignende mediemateriale, hvori deltagere optræder i forbindelse med Gardermarch, kan efterfølgende frit benyttes af arrangørerne, herunder også til markedsføringsformål. Alle fotos, som arrangørerne benytter såvel online som på trykt materiale, herunder på hjemmesider, Facebook og Instagram, er underlagt ophavsret og må på ingen måde anvendes med markedsførings- eller kommercielt formål uden aftale. De officielle pressefotos, som stilles til rådighed i mediepakken, må anvendes frit i forbindelse med omtale af Gardermarch. For yderligere tilladelse til brug af fotos, kontakt venligst Gardermarch Sekretariat. 
Kontrolkort
Kontrolkort udsendes ikke med post, men skal afhentes på dagen for arrangementet i bygning 59 på Garderkasernen. Udlevering af kontrolkort kræver fremvisning af billet, der udsendes per e-mail til deltageren, inden marchen afvikles. Afhentning af kontrolkort kan ske indtil en halv time efter marchstart. Afhentning af kontrolkort sker på deltagers eget ansvar, og forsinkelser som følge af eksempelvis trafikale forhold, kø til afhentningsstedet og lignende påhviler alene deltageren.
Særlige forhold eller udstyr
Blinde og fysisk udfordrede personer kan deltage i Gardermarch. Medbringes særligt udstyr, herunder kørestole eller babyjoggere, anbefales deltageren at begrænse sig til den korte rute (8 km), da øvrige ruter er terrængående. Deltagere der medbringer særligt udstyr, anmodes om at orientere Gardermarch Sekretariat på forhånd. Gardermarch tager ikke ansvar for, at særligt udstyr kan gennemføre mellem (18 km) og lang (30 km) ruterne.  
Tidsgrænse
Der er en tidsgrænse ved Gardermarch på 8 timer fra marchparaden igangsættes på Garderkasernen.
 

Tilmeldingsbetingelser

Bekræftelse og kontrol af tilmelding
Umiddelbart efter tilmelding modtager deltager en købskvittering via e-mail. Modtager deltager ikke en kvittering, eller opdager deltager fejl og mangler ved den, bedes deltager kontakte kundeservice. Deltager har ansvar for at kontrollere, at alle deltageroplysninger er korrekte samt at holde arrangørerne opdateret, såfremt oplysningerne ændrer sig.
Startgebyrer, administrationsgebyr og betalingsmuligheder
Startgebyr er momsfri jf. dansk lovgivning om momsfritagelse af amatøridræt. Administrationsgebyr (kr. 30,00) er inkluderet i billetprisen. Det er muligt at betale med Dankort, VISA/Dankort, VISA, Euro Mastercard, MobilePay Online og Maestro. Betaling med kort pålægges ikke gebyr.
Sikkerhed i forbindelse med online tilmelding
Betalingssystemet i Sportstimings Internetbutik er sikret mod misbrug med en såkaldt SSL løsning. SSL er et system, der krypterer alle de Dankort- og kreditkortinformationer, du sender. Det betyder, at hverken Sportstiming eller andre (dog med undtagelse af Nets/Teller/Bambora) kan skaffe oplysninger om deltagers kort. SSL systemet sikrer desuden, at data mellem deltagers browser og Sportstimings server ikke kan ændres.
Betalingsmodulet varetages af www.epay.dk. Deltager har mulighed for at afvise en betaling, når denne modtager betalingsoversigten, og deltager har ingen selvrisiko i tilfælde af, at kortet bliver misbrugt i en Internet-butik, der benytter SSL certifikat i sit betalingssystem.
Produktansvar, fortrydelsesret og refundering
I henhold til Forbrugeraftaleloven om handel på internettet har arrangørerne det fulde produktansvar. Deltageren (køberen) har jf. Forbrugeraftaleloven om handel på internettet ingen fortrydelsesret, idet rekreative fritidsaktiviteter ikke fremgår af aftalen.
Overdragelse
Det er til enhver tid muligt at overdrage sin billet til en anden person. Dog gælder, at billetter til kultur- og idrætsarrangementer i Danmark ikke må udbydes eller videresælges til et højere beløb, end billetterne oprindelig er erhvervet for, medmindre der foreligger en aftale med arrangøren.
Refundering 
Gardermarch refunderer ikke billetpris eller administrationsgebyr, såfremt deltager bliver forhindret i at deltage.  
 

Ansvar, fejl og mangler  

Helbred
Deltagere skal være ved godt helbred og mene sig i stand til at fuldføre hele den valgte distance ved egen hjælp, medmindre andet forud for marchen er aftalt herom. 
Ansvar
Deltager bekræfter ved tilmelding, at denne er indforstået med, at deltagelse sker på eget ansvar, og at hverken arrangørerne, partnere eller sponsorer kan drages til ansvar for skader, deltageren pådrager sig selv eller andre under arrangementet, og som ikke kan tilskrives arrangørerne. Deltagere under 18 år bekræfter desuden, at forældre eller værge har givet accept til den mindreåriges deltagelse i arrangementet.
Aflysning og force majeure
I tilfælde af aflysning på grund af force majeure eller myndighedspåbud, som arrangøren ikke kan pålægges ansvar for, er der normalvis ikke mulighed for refundering af billet og/eller omkostninger i forbindelse med arrangementet.
*** I tilfælde af aflysning af Gardermarch 2021 grundet Covid-19, kan deltager få refusion af billetprisen (eksklusiv administrationsgebyr på kr. 30,00), eller vælge at anvende pågældende billet til Gardermarch 2022. Ønskes refusion af billetprisen skal dette meddeles skriftligt til Gardermarch senest 14 dage efter planlagt afholdelsesdato ***
Forbehold for fejl og mangler
Arrangørerne tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i priser og arrangementsbeskrivelser såvel online som på trykt materiale. Al information offentliggøres med forbehold for ændringer.
 

Kundeservice

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kundeservice:
Gardermarch Sekretariat
CO/De Danske Garderforeninger
Livgardens Kaserne
Gothersgade 100
1123 København K
+45 3315 5204
www.gardermarch.dk
sekretariatet@garderforeningerne.dk
Åbningstider:
Mandag til torsdag klokken 09:30 – 14:30