FORENINGEN GARDERMARCH

 

VI GÅR STØTTEN HJEM

Gardermarch er etableret med henblik på at støtte Livgardens veteranarbejde

Gardermarch blev første gang afviklet i 2015, hvor organisationerne bag Den Kongelige Livgarde, De Danske Garderforeninger og Gardernetværk, gik sammen om at skabe en march, der skulle støtte Livgardens veteraner. Siden da, har Gardermarch været afviklet én gang årligt.

GARDERMARCH 2015

0
DELTOG I MARCHEN
Det første år Gardermarch blev afviklet deltog 600 friske marchgængere. Ingen vidste på daværende tidspunkt, om marchen ville blive en succes eller fiasko – og om marchen overhovedet ville blive gentaget. 
 
Gardermarch donerede ikke penge til Livgardens veteranarbejde det første år, da økonomien dengang var et stort mørketal. Året efter kunne marchledelsen dog stolt overrække overskuddet fra 2015. 

GARDERMARCH 2016

0
DELTOG I MARCHEN
0
KRONER DONERET TIL LIVGARDENS VETERANARBEJDE

GARDERMARCH 2017

0
DELTOG I MARCHEN
0
KRONER DONERET TIL LIVGARDENS VETERANARBEJDE

GARDERMARCH 2018

0
DELTOG I MARCHEN
0
KRONER DONERET TIL LIVGARDENS VETERANARBEJDE

GARDERMARCH 2019

0
DELTOG I MARCHEN
0
KRONER DONERET TIL LIVGARDENS VETERANARBEJDE

GARDERMARCH 2021

0
DELTOG I MARCHEN
0
KRONER DONERET TIL LIVGARDENS VETERANARBEJDE

GARDERMARCH 2022

0
DELTOG I MARCHEN
0
KRONER DONERET TIL LIVGARDENS VETERANARBEJDE