DET PRAKTISKE

 

GODT AT VIDE PÅ FORHÅND

Gardermarch gennemføres næste gang søndag d. 25. september 2022

Garderkasernen er åben for deltagerne fra kl. 06:45 hvor indskrivningen starter. Kl. 08:15 er der marchparade på ”Frederik d. III plads” og kl. 08:30 er der fælles afmarch ud af hovedporten med tambourer. Alle forventes i mål senest kl. 16:00 og kasernen lukker for deltagerne kl. 16:30.
HOVEDPORTEN TIL GARDERKASERNEN I HØVELTE
INDREGISTRERING
Registrering kan kun foretages på marchdagen. Ved ankomst bedes deltagerne gå direkte til indregistreringen (se kort ovenfor). Ved indregistreringen udleveres et kontrolkort pr. deltager/hold mod forevisning af printet kvittering/billet.
MARCHPARADE
Marchparaden opstilles fra højre fløj i ordenen: Tambourkorps – Soldater fra II/LG – Deltagere på 30 km – Deltagere på 18 km – Deltagere på 8 km.
FIND DIN RUTE
Alle tre ruter vil være markeret med farvet markeringsstrimmel (rød = lang rute, hvid = mellem rute, blå = kort rute). Derudover vil der være vejviserposter udvalgte steder på ruterne.
KONTROLKORT
Kontrolkortet fungerer som startnummer og skal bruges på ruten, hvor man klipper i kortet ved kontrolposterne på ruten. Kontrolkortet skal afleveres efter gennemførelse af marchen hvor kontrolklippene vil blive kontrolleret før kortet kan omveksles til marchmedalje.
RASTEPLADSER
Der er rastepladser med væskedepot på den lange rute 3 steder. På mellemruten er der 2 rasterpladser, mens der på den korte rute er 1 enkel rasteplads. Husk at medbringe fyldt drikkedunk eller camelbag til den første del af turen. På udvalgte rastepladser vil der også være adgang til toilet samt mulighed for at købe mad og drikke.
MEDALJEUDLEVERING
Udlevering af medalje foregår samme sted som registreringen i bygning 59. Medalje udleveres mod forevisning af kontrolkort, hvor kontrolklip er foretaget korrekt. Medaljer eftersendes ikke.
Hvis man ønsker at modtage en medalje efter gennemført march skal den afhentes på marchdagen senest kl. 16:00.